ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletของดีประจำจังหวัด (OTOP)
bulletเทศกาลงานประเพณีและวัฒนธรรม
bulletเส้นทางท่องเที่ยว
bulletโปรแกรมท่องเที่ยว
bulletปฏิทินกีฬา
bulletเครือข่ายนันทนาการของจังหวัดสุพรรณบุรี
dot
สถานที่ท่องเที่ยว 10 อำเภอ
dot
bulletอำเภอเมือง
bulletอำเภอบางปลาม้า
bulletอำเภอสองพี่น้อง
bulletอำเภอศรีประจันต์
bulletอำเภอสามชุก
bulletอำเภอเดิมบางนางบวช
bulletอำเภอดอนเจดีย์
bulletอำเภออู่ทอง
bulletอำเภอหนองหญ้าไซ
bulletอำเภอด่านช้าง
dot
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
dot
bulletคณะรัฐมนตรี
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletเป้าหมายการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletยุทธศาสตร์ 8 แผนสู้น้ำท่วม (กยน.)
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557
bulletงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
dot
ระเบียบ/กฏหมาย/แนวทางปฏิบัติ/ข้อบังคับ
dot
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสำนักนายกรัฐมนตรี
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมพลศึกษา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletกระทรวงการคลัง
bulletสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bulletสำนักบริหารกลาง
bulletสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
bulletสำนักงาน ก.พ.ร.
bulletสำนักงบประมาณ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletสำนักพระราชวัง
dot
วงการการท่องเที่ยวและกีฬา
dot
bulletฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
dot
ข่าวสารการท่องเที่ยว
dot
bullet ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว
bulletประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม
bulletประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม (เพิ่มเติม)
dot
ข่าวสารการกีฬา
dot
bulletการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2559 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
dot
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
bulletข่าวประชาสัมพันธ์การสอบราคา ประกวดราคา
dot
ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
dot
bulletประจำสำนักงาน
bulletประจำอำเภอเมือง
bulletประจำอำเภอบางปลาม้า
bulletประจำอำเภอสองพี่น้อง
bulletประจำอำเภอศรีประจันต์
bulletประจำอำเภอสามชุก
bulletประจำอำเภอดอนเจดีย์
bulletประจำอำเภออู่ทอง
bulletประจำอำเภอหนองหญ้าไซ
bulletประจำอำเภอด่านช้าง
bulletประจำอำเภอเดิมบางนางบาช
dot
ศูนย์ฝึกกีฬาประจำอำเภอ
dot
bulletเมืองสุพรรณบุรี
bulletบางปลาม้า
bulletสองพี่น้อง
bulletศรีประจันต์
bulletสามชุก
bulletดอนเจดีย์
bulletอู่ทอง
bulletหนองหญ้าไซ
bulletด่านช้าง
bulletเดิมบางนางบวช
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletSiamsport
bulletThairath News
bulletDailynews
bulletMatichon News
bulletKhaosod News
bulletBangkokpost
bulletGFMIS
bulletTourismthailand
bulletwww.daravadi.go.th
bulletกบข.
bulletGISTDA 3
bulletศูนย์รวมข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล
bulletศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
bulletคลังปัญญาไทย
dot
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
dot
bulletจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletจังหวัดราชบุรี
bulletจังหวัดนครปฐม
bulletจังหวัดกาญจนบุรี
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletอาหารเพื่อสุขภาพ
bulletรูปแบบมาตรฐานสนามกีฬาอำเภอและตำบล
bulletเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
bulletปัญหากวนใจแก้ได้ใกล้ครัว
bulletตัวอย่างเกีรยติบัตร
bulletคู่มือมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด


บ้านควาย

บ้านควาย

บ้านควาย  ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข  ๓๔๐  (สุพรรณบุรี-ศรีประจันต์)  กิโลเมตรที่  ๑๑๕-๑๑๖  เป็นสถานที่รวบรวมวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านภาคกลาง  มีพื้นที่  ๑๐๐   กว่าไร่  แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ  เช่นหมู่บ้านชาวนาแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย  มีลานนวดข้าว  คอกควาย  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  บ้านเรือนไทยภาคกลาง  เรือนแต่ละหลังมีกิจกรรมสำหรับผู้สนใจ  เช่น  เรือนแพทย์แผนโบราณ  การนวดแผนไทย  และการใช้สมุนไพร  เรือนโหราศาสตร์  มีลานแสดงควาย  วันจันทร์-วันศุกร์  มีการแสดงรอบ  ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐  น.  และ  ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐  น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์  การแสดงรอบ  ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น. ,  ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐  น.  และ  ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ด้านหน้าทางเข้ามีร้านขายสินค้าที่ระลึกของบ้านควายสำหรับนักท่องเที่ยว  บ้านควายเปิดให้เข้าชมทุกวัน  วันจันทร์-วันศุกร์    ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐  น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์  ๐๙.๓๐.๑๘.๓๐  น.  ค่าเข้าชมชาวไทย  ผู้ใหญ่  ๒๐  บาท  เด็ก  ๑๐  บาท  ชาวต่างประเทศ  ผู้ใหญ่  ๑๕๐  บาท  เด็ก  ๑๐๐  บาท   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  สำนักงานกรุงเทพ  โทร.  ๐  ๒๒๗๐  ๐๓๙๕-๗  สำนักงานสุพรรณบุรี  โทร.  ๐  ๓๕๕๘  ๒๕๒๑-๓  หรือ  www.buffalovillages.com  
  เมื่อคุณเดินทางเข้ามาเยือนถิ่นท้องนาของ  “บ้านควายสุพรรณบุรี”  สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือไอดิน     กลิ่นนา   และบรรยากาศของวิถีชีวิตความผูกผันของควายกับชาวนาในอดีต  ความสวยของท้องนาที่เห็นเขียวขจีสองข้างทางสู้ไม่ได้เลยกับการได้สัมผัสท้องนาในบรรยากาศจริงแห่งนี้  ด้วยพื้นที่  ๑๑๕  ไร่  เราได้จัดแบ่งพื้นที่ส่วนต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เต็มอิ่มกับวิถีชีวิตไทย  ดังนี้

 หมู่บ้านชนบทไทย
 จัดขึ้นเพื่อให้เห็นภาพชีวิตชาวนาไทยตั้งแต่เดิมขึ้นอีกครั้ง  คือภาพของการทำนาที่ไม่ใช้เครื่องจักรทันสมัยใด ๆ  พร้อมสัมผัสงานฝีมือและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่สะท้อนให้เห็นได้จากเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวัน  ซึ่งได้นำมาจัดแสดงไว้
 เรือนปลายนา  เป็นเรือนที่อยู่อาศัยของคนที่มีฐานะค่อนข้างยากจนหรือคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตใหม่  การก่อสร้างแบบเรียบง่าย  โดยใช้วัสดุหาง่ายมาทำ  ตัวบ้านสร้างจากไม้ไผ่หลังคามุงจาก
 เรือนศรีประจันต์  เป็นบ้านสร้างจากไม้ไผ่หลังคามุงจากเช่นเดียวกับบ้านหลังแรกแต่ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย  เป็นลักษณะบ้านของครอบครัวที่เริ่มขยายขึ้น  การสร้างบ้านยกสูงมีใต้ถุนนั้น  เพื่อเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการทำนาของชาวนาที่มีฐานะพอสมควร  บนบ้านกั้นเป็นห้อง  ใต้ถุนบ้านจะมีกี่ทอผ้า  เพราะเมื่อว่างเว้นจากการทำนา  ก็มักจะทอผ้าไว้นุ่ง
เรือนเครื่องสับหลังใหญ่  หลังสุดท้ายเป็นบ้านเรือนไทย  ค่อนข้างใหญ่มีสองเรือนคู่  เชื่อมด้วยชาน  มีครัวไฟแยกต่างหาก   ผ่าประกน  หลังคามุงจากและกระเบื้อง  เป็นบ้านที่มีสมาชิกหลายคน  ครอบครัวใหญ่ฐานะดี  ข้างหลังมีคอกสัตว์  เลี้ยงหมู  ไก่  ใต้ถุนบ้าน  มีครกกระเดื่อง    สีโบก  สุ่มไก่
เรือนไทยภาคกลาง  ประกอบด้วย  เรือนคหบดี  เรือนแพทย์แผนไทย  และ  เรือนโหราจารย์  โดยจำลองความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีต
ลานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  มีการจัดแสดงพิธีแต่งงานและเพลงอีแซวพื้นบ้านนอกจากนี้ยังมีส่วนภัตตาคาร และ ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากโรงงานโดยตรงที่ผลิตในจังหวัดสุพรรณบุรี 
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้ชม  โรงหีบอ้อย  ที่หาดูยากในปัจจุบันพร้อมชื่นชมความงามของ  สวนสมุนไพร  สวนหินน้ำตก  ที่เราตั้งใจรังสรรค์ขึ้น  เพื่อให้ผู้เข้าชมใช้เวลาเที่ยวชม  ได้คุ้มค่าและเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจร  เราได้จัดสร้าง  รีสอร์ท  เรือนพักนักท่องเที่ยว  ห้องสัมมนา  เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวต้องการพักค้างแรม  หรือ  จัดอบรมสัมมนา  ด้วยห้องพัก  ห้องสัมมนาที่สะดวกสบาย  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ลานแสดงควาย   ลานสำหรับแสดงความสามารถของสัตว์ที่ใครหลายคนบอกไว้ว่า  ควาย  เป็นสัตว์ที่มีสมองน้อยที่สุด  เมื่อได้รับการฝึกฝนแล้วสามารถเข้าใจค่ำสั่งและสามารถปฏิบัติตามได้  พบความสนุกสนานเพลิดเพลินของการแสดงควาย  ชมความน่ารัก  แสนรู้  จาก  ควายรุ่นใหญ่และควายรุ่นเล็ก
ควาย  ยามสงบเจ้าช่วยกลบ  ช่วยไถ 
           ยามรบ  ศึกไหน  เจ้ามิหวั่น
จากหลักฐานในดินแดนสุพรรณบุรี  สมัยอาณาจักรทวารวดี  ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทอง  เมื่อราวพุทธศตวรรษที่  12-18  หรือ  ประมาณ  1,300  ปีมาแล้ว  ได้พบหลักฐานทางด้านโบราณคดีว่า  มีการานำควายมาใช้ไถนา  ที่เรียกว่าวัฒนธรรมใช้ควายไถนา  และ  เป็นสัตว์ที่สำคัญในการบุกร้างถางพงเบิกพื้นที่นา
ควายกับคนไทย  ผูกผันกันมากกว่า  1  พันปี  และเชื่อว่า  ควาย  มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยใช้ควายเป็นแรงงานเพื่อการเกษตร  การขนส่ง  และคมนาคม  แม้แต่ในการสงคราม  เรายังใช้ควายเป็นพาหนะในการต่อสู้ข้าศึก  เช่นสงครามของพี่น้องชาวบางระจัน
ด้วยตระหนัก รักษ์ และเห็นคุณค่า  คือที่มา..ของ  บ้านควาย-สุพรรณบุรี
ควายกับคนผูกผันกันมาแต่โบราณกาล  โดยเฉพาะวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่อดีต  เราใช้แรงงานควายในการเกษตรตั้งแต่สมัยสุโขทัย  กรุงศรีอยุธยา  และรัตนโกสินทร์  จนสามารถพูดได้ว่า  “ควายคือชีวิตของคนไทย”
คนไทยในอดีตยกย่อง  ควาย  ว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณโดยพวกเราจะทำพิธีทำขวัญควาย   หลังเสร็จจากฤดูไถหว่านแล้ว  เพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อควายนอกจากนี้  สมัยก่อนเราไม่ฆ่าควายเพื่อกินเนื้อเป็นอาหารแต่จะเลี้ยงดูจนแก่เฒ่า  และปล่อยให้ตายตามอายุขัย  แต่ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยี  ควายเหล็ก  (รถไถ)  จึงเข้ามาแทนที่ควายในสังคมเกษตรไทย  ทำให้ควายที่เคยทำประโยชน์มาไม่น้อยกว่า  2,000  ปี  ถูกแปรเปลี่ยนจากสัตว์ที่ใช้แรงงานในทุ่งนา  และอยู่คู่เกียรติชาวนา  มาเป็นสัตว์ที่ใช้แรงงานเพียงอย่างเดียว  ทำให้คุณค่าของควายสำคัญและยิ่งใหญ่มาตั้งแต่อดีตกาลนั้น  ได้สูญหายลงไปอย่างน่าเสียดาย  และถูกปล่อยทิ้งไว้บนท้องทุ่งอย่างไร้ความหมาย  และนี่...จึงเป็นที่มาของบ้ายควาย...เราได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของสัตว์ซึ่งมี่คุณค่าต่อมนุษย์มามากกว่าพันปี  ตั้งแต่สมัยอาณาจักรทวาราวดี   และมุ่งให้ดำรงชีวิตสืบทอดต่อเนื่องไป  และเพื่อปลุกสำนึกให้กับพี่น้องชาวไทย  และเยาวชนรุ่นหลังให้ร่วมกันระลึกถึง  ควาย  สัตว์ผู้มีบุญคุณต่อคนไทย...  และหวังให้บ้านควาย  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและการเกษตรที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย 
อำเภอศรีประจันต์

สถานที่ออกกำลังกายอำเภอศรีประจันต์
ข้อมูลทั่วไปของอำเภอศรีประจันต์
โรงแรมที่พักในอำเภอศรีประจันต์
สวนพืชไร้ดิน
ตลาดเก่าศรีประจันต์ บ้านเจ้าคุณฯCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร 035-555498, 035-545603
E-mail : suphanburi@mots.go.th