ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletของดีประจำจังหวัด (OTOP)
bulletเทศกาลงานประเพณีและวัฒนธรรม
bulletเส้นทางท่องเที่ยว
bulletโปรแกรมท่องเที่ยว
bulletปฏิทินกีฬา
bulletเครือข่ายนันทนาการของจังหวัดสุพรรณบุรี
dot
สถานที่ท่องเที่ยว 10 อำเภอ
dot
bulletอำเภอเมือง
bulletอำเภอบางปลาม้า
bulletอำเภอสองพี่น้อง
bulletอำเภอศรีประจันต์
bulletอำเภอสามชุก
bulletอำเภอเดิมบางนางบวช
bulletอำเภอดอนเจดีย์
bulletอำเภออู่ทอง
bulletอำเภอหนองหญ้าไซ
bulletอำเภอด่านช้าง
dot
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
dot
bulletคณะรัฐมนตรี
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletเป้าหมายการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletยุทธศาสตร์ 8 แผนสู้น้ำท่วม (กยน.)
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557
bulletงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
dot
ระเบียบ/กฏหมาย/แนวทางปฏิบัติ/ข้อบังคับ
dot
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสำนักนายกรัฐมนตรี
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมพลศึกษา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletกระทรวงการคลัง
bulletสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bulletสำนักบริหารกลาง
bulletสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
bulletสำนักงาน ก.พ.ร.
bulletสำนักงบประมาณ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletสำนักพระราชวัง
dot
วงการการท่องเที่ยวและกีฬา
dot
bulletฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
dot
ข่าวสารการท่องเที่ยว
dot
bullet ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว
bulletประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม
bulletประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม (เพิ่มเติม)
dot
ข่าวสารการกีฬา
dot
bulletการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2559 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
dot
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
bulletข่าวประชาสัมพันธ์การสอบราคา ประกวดราคา
dot
ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
dot
bulletประจำสำนักงาน
bulletประจำอำเภอเมือง
bulletประจำอำเภอบางปลาม้า
bulletประจำอำเภอสองพี่น้อง
bulletประจำอำเภอศรีประจันต์
bulletประจำอำเภอสามชุก
bulletประจำอำเภอดอนเจดีย์
bulletประจำอำเภออู่ทอง
bulletประจำอำเภอหนองหญ้าไซ
bulletประจำอำเภอด่านช้าง
bulletประจำอำเภอเดิมบางนางบาช
dot
ศูนย์ฝึกกีฬาประจำอำเภอ
dot
bulletเมืองสุพรรณบุรี
bulletบางปลาม้า
bulletสองพี่น้อง
bulletศรีประจันต์
bulletสามชุก
bulletดอนเจดีย์
bulletอู่ทอง
bulletหนองหญ้าไซ
bulletด่านช้าง
bulletเดิมบางนางบวช
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletSiamsport
bulletThairath News
bulletDailynews
bulletMatichon News
bulletKhaosod News
bulletBangkokpost
bulletGFMIS
bulletTourismthailand
bulletwww.daravadi.go.th
bulletกบข.
bulletGISTDA 3
bulletศูนย์รวมข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล
bulletศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
bulletคลังปัญญาไทย
dot
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
dot
bulletจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletจังหวัดราชบุรี
bulletจังหวัดนครปฐม
bulletจังหวัดกาญจนบุรี
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletอาหารเพื่อสุขภาพ
bulletรูปแบบมาตรฐานสนามกีฬาอำเภอและตำบล
bulletเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
bulletปัญหากวนใจแก้ได้ใกล้ครัว
bulletตัวอย่างเกีรยติบัตร
bulletคู่มือมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)  ตั้งอยู่ตำบลพลับพลาไชย  ห่างจากตัวอำเภออู่ทอง  ไปตามเส้นทางอู่ทอง-ด่านช้าง  ประมาณ  ๖  กิโลเมตร  ถึงโรงงานน้ำตาล  เลี้ยวซ้ายสะพานคลองชลประทาน  แล้วเลี้ยวขวาเลียบคลองชลประทาน  ๑๐  กิโลเมตร  ศูนย์ฯอยู่ทางซ้ายมือ  ศูนย์จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านพันธุ์พืชและฝึก  อาชีพการเกษตร  ทั้งในด้านการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ในห้องปฏิบัติการ  การอนุบาล   และขยายเพิ่มเติมปริมาณการกระจายพันธุ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ภายในศูนย์มีสิ่งที่น่าสนใจ  คือ  โรงเรือนอนุบาล  และผลิตพืชเพาะเลี้ยง  ๗  โรงเรือน  ที่ควบคุมการทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ตึกอำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)  ตำบลพลับพลาไชย  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๖๐  โทร.  ๐  ๓๕๕๕  ๑๓๙๙  ต่อ  ๒๑๗,  ๒๒๗
อำเภออู่ทอง

สถานที่ออกกำลังกายอำเภออู่ทอง
ข้อมูลทั่วไปของอำเภออู่ทอง
โรงแรมที่พักในอำเภออู่ทอง
บ้านขาม
ศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีวภาพ
วนอุทยานพุม่วง
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
วัดเขาดีสลัก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
เมืองโบราณอู่ทอง
ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร
วัดเขาพระศรีสรรเพชญารามCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร 035-555498, 035-545603
E-mail : suphanburi@mots.go.th