ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletของดีประจำจังหวัด (OTOP)
bulletเทศกาลงานประเพณีและวัฒนธรรม
bulletเส้นทางท่องเที่ยว
bulletโปรแกรมท่องเที่ยว
bulletปฏิทินกีฬา
bulletเครือข่ายนันทนาการของจังหวัดสุพรรณบุรี
dot
สถานที่ท่องเที่ยว 10 อำเภอ
dot
bulletอำเภอเมือง
bulletอำเภอบางปลาม้า
bulletอำเภอสองพี่น้อง
bulletอำเภอศรีประจันต์
bulletอำเภอสามชุก
bulletอำเภอเดิมบางนางบวช
bulletอำเภอดอนเจดีย์
bulletอำเภออู่ทอง
bulletอำเภอหนองหญ้าไซ
bulletอำเภอด่านช้าง
dot
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
dot
bulletคณะรัฐมนตรี
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletเป้าหมายการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletยุทธศาสตร์ 8 แผนสู้น้ำท่วม (กยน.)
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557
bulletงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
dot
ระเบียบ/กฏหมาย/แนวทางปฏิบัติ/ข้อบังคับ
dot
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสำนักนายกรัฐมนตรี
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมพลศึกษา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletกระทรวงการคลัง
bulletสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bulletสำนักบริหารกลาง
bulletสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
bulletสำนักงาน ก.พ.ร.
bulletสำนักงบประมาณ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletสำนักพระราชวัง
dot
วงการการท่องเที่ยวและกีฬา
dot
bulletฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
dot
ข่าวสารการท่องเที่ยว
dot
bullet ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว
bulletประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม
bulletประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม (เพิ่มเติม)
dot
ข่าวสารการกีฬา
dot
bulletการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2559 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
dot
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
bulletข่าวประชาสัมพันธ์การสอบราคา ประกวดราคา
dot
ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
dot
bulletประจำสำนักงาน
bulletประจำอำเภอเมือง
bulletประจำอำเภอบางปลาม้า
bulletประจำอำเภอสองพี่น้อง
bulletประจำอำเภอศรีประจันต์
bulletประจำอำเภอสามชุก
bulletประจำอำเภอดอนเจดีย์
bulletประจำอำเภออู่ทอง
bulletประจำอำเภอหนองหญ้าไซ
bulletประจำอำเภอด่านช้าง
bulletประจำอำเภอเดิมบางนางบาช
dot
ศูนย์ฝึกกีฬาประจำอำเภอ
dot
bulletเมืองสุพรรณบุรี
bulletบางปลาม้า
bulletสองพี่น้อง
bulletศรีประจันต์
bulletสามชุก
bulletดอนเจดีย์
bulletอู่ทอง
bulletหนองหญ้าไซ
bulletด่านช้าง
bulletเดิมบางนางบวช
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletSiamsport
bulletThairath News
bulletDailynews
bulletMatichon News
bulletKhaosod News
bulletBangkokpost
bulletGFMIS
bulletTourismthailand
bulletwww.daravadi.go.th
bulletกบข.
bulletGISTDA 3
bulletศูนย์รวมข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล
bulletศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
bulletคลังปัญญาไทย
dot
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
dot
bulletจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletจังหวัดราชบุรี
bulletจังหวัดนครปฐม
bulletจังหวัดกาญจนบุรี
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletอาหารเพื่อสุขภาพ
bulletรูปแบบมาตรฐานสนามกีฬาอำเภอและตำบล
bulletเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
bulletปัญหากวนใจแก้ได้ใกล้ครัว
bulletตัวอย่างเกีรยติบัตร
bulletคู่มือมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด


โรงแรมที่พักในอำเภอเมือง ฯ
 
ที่พักในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 

 

 

กีฬาและสุขภาพ

ชื่อที่พัก : กีฬาและสุขภาพ 

ที่อยู่ : (ใกล้วัดป่าเลไลยก์ ตรงข้ามคลองส่งน้ำ) ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ : 0 3555 5112-3

จำนวนที่พัก : 86 ห้อง 

ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 495 - 700 บาท 

 

 

 


 

 

บ้านสวนรีสอร์ท จุรีปันสุข

 

ชื่อที่พัก : บ้านสวนรีสอร์ท จุรีปันสุข 
ที่อยู่ : 16/2 หมู่ 2 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 0 3552 6115, 08 1808 8292
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 1000 - 3700 บาท 
อีเมล์ : punsuk_resort@hotmail.com
 

 

 

 

 

 
 

วิถีไทยรีสอร์ท

 

ชื่อที่พัก : วิถีไทยรีสอร์ท 
ที่อยู่ : 29 หมู่ 6 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 08 1880 1244, 08 7042 2566
แฟกซ์ : 0 3554 5944
จำนวนที่พัก : 22 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 600 - 1500 บาท 
 

 
 
 
 

ไม้เอก รีสอร์ท

 

ชื่อที่พัก : ไม้เอก รีสอร์ท 
ที่อยู่ : 400 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลดอนกำยาน
โทรศัพท์ : 0 3541 3556
แฟกซ์ : 0 3541 3144
จำนวนที่พัก : 44 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 500 - 1200 บาท 
 
 
 
 
 
 

โรงแรมมายด์

 

ชื่อที่พัก : โรงแรมมายด์ 
ที่อยู่ : 195 ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 0 3552 3588–9
จำนวนที่พัก : 50 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 250 - 550 บาท 
 

 
 
 
 
 

เลิศธานี

 

ชื่อที่พัก : เลิศธานี 
ที่อยู่ : 285/31 หมู่ 5 ถนนสุพรรณบุรี-บางบัวทอง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 0 3552 5755-6
แฟกซ์ : 0 3552 5757
เว็บไซต์ : http://www.lertthanee.com/ 
อีเมล์ : suphanpana@yahoo.co.th
จำนวนที่พัก : 75 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 800 - 1500 บาท 
ความจุห้องประชุม : 100 คน 
 
 

 
 
 

สองพันบุรี

 

ชื่อที่พัก : สองพันบุรี 
ที่อยู่ : 135/1 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 0 3552 2555-7, 0 3554 6667-71
แฟกซ์ : 0 3552-2097
เว็บไซต์ : http://www.songphanburihotel.com 
จำนวนที่พัก : 240 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 1200 - 3500 บาท 
 
 
 
 
 
 

ศรีอู่ทอง แกรนด์

 

ชื่อที่พัก : ศรีอู่ทอง แกรนด์ 
ที่อยู่ : 19 ถนนนางพิม ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 0 3550 1290-3
แฟกซ์ : 0 3550 1110
เว็บไซต์ : http://www.sriuthonggrandhotel.com 
จำนวนที่พัก : 96 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 1200 - 2200 บาท 
 
 
 
 
 
 

ศรีสุพรรณ

 

ชื่อที่พัก : ศรีสุพรรณ 
ที่อยู่ : 31-33 ถนนขุนไกร ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 0 3551 1122
จำนวนที่พัก : 30 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 200 - 400 บาท 
 
 

 
 
 

คันทรี่ โฮเต็ล

 

ชื่อที่พัก : คันทรี่ โฮเต็ล 
ที่อยู่ : (ตรงข้ามสำนักงานขนส่งสุพรรณบุรี) 207 หมู่ 3 ถนนสุพรรณบุรี-บางบัวทอง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 0 3550 2297-9
แฟกซ์ : 0 3550 2298
เว็บไซต์ : http://www.thecountryresort.com 
จำนวนที่พัก : 86 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 490 - 650 บาท 
 
 
 
 
 

คุ้มสุพรรณ

 

ชื่อที่พัก : คุ้มสุพรรณ 
ที่อยู่ : 28/2 ถนนหมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 0 3552 2273, 08 1832 2666
แฟกซ์ : 0 3552 3553
จำนวนที่พัก : 192 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 1000 - 3000 บาท 
 
 
 

 

 

วาสิฏฐีซิตี้โฮเทล

ชื่อที่พัก : วาสิฏฐีซิตี้โฮเทล

ที่อยู่ : 64/31 ถนนเณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

 

โทรศัพท์ : 035-526111, 035-526123

 

 แฟกซ์ : 035-525371

 

จำนวนที่พัก : 79 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 1000 - 3000 บาท 

 
 


เรือนแพรีสอร์ท...
ชื่อที่พัก : เรือนแพรีสอร์ท...
ที่อยู่ : 90/2 หมู่ 3 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035-522292 035-523057
จำนวนที่พัก : 22 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 1000 - 3000 บาท 
 

 
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

วัดป่าเลไลยก์ article
สวนเฉลิมภัทรราชินีและหอคอยบรรหาร-แจ่มใส article
วัดพระรูป article
บ้านยะมะรัชโช article
วัดสุวรรณภูมิ article
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย article
วัดประตูสาร article
วัดสนามชัย article
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณ article
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ article
วัดแค article
สถานที่ออกกำลังกายอำเภอเมือง ๆ
ข้อมูลทั่วไปของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
วัดพระธาตุ
วัดบ้านกร่าง
สระน้ำศักดิ์สิทธิ์
สวนนกท่าเสด็จ
บึงบ้านโพธิ์
ศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ 8
กำแพงเมืองเก่า
วัดพร้าว
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดพระลอย
วัดพระนอน
อุทยานมังกรสรรค์ พิพิธภัณฑ์ลุกหลานพันธุ์มังกร
ตลาดโพธิ์พระยา
ตลาดเก่าเมืองสุพรรณบุรี 200 ปีที่ยืนยงCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร 035-555498, 035-545603
E-mail : suphanburi@mots.go.th