ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletของดีประจำจังหวัด (OTOP)
bulletเทศกาลงานประเพณีและวัฒนธรรม
bulletเส้นทางท่องเที่ยว
bulletโปรแกรมท่องเที่ยว
bulletปฏิทินกีฬา
bulletเครือข่ายนันทนาการของจังหวัดสุพรรณบุรี
dot
สถานที่ท่องเที่ยว 10 อำเภอ
dot
bulletอำเภอเมือง
bulletอำเภอบางปลาม้า
bulletอำเภอสองพี่น้อง
bulletอำเภอศรีประจันต์
bulletอำเภอสามชุก
bulletอำเภอเดิมบางนางบวช
bulletอำเภอดอนเจดีย์
bulletอำเภออู่ทอง
bulletอำเภอหนองหญ้าไซ
bulletอำเภอด่านช้าง
dot
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
dot
bulletคณะรัฐมนตรี
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletเป้าหมายการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletยุทธศาสตร์ 8 แผนสู้น้ำท่วม (กยน.)
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557
bulletงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
dot
ระเบียบ/กฏหมาย/แนวทางปฏิบัติ/ข้อบังคับ
dot
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสำนักนายกรัฐมนตรี
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมพลศึกษา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletกระทรวงการคลัง
bulletสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bulletสำนักบริหารกลาง
bulletสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
bulletสำนักงาน ก.พ.ร.
bulletสำนักงบประมาณ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletสำนักพระราชวัง
dot
วงการการท่องเที่ยวและกีฬา
dot
bulletฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
dot
ข่าวสารการท่องเที่ยว
dot
bullet ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว
bulletประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม
bulletประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม (เพิ่มเติม)
dot
ข่าวสารการกีฬา
dot
bulletการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2559 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
dot
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
bulletข่าวประชาสัมพันธ์การสอบราคา ประกวดราคา
dot
ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
dot
bulletประจำสำนักงาน
bulletประจำอำเภอเมือง
bulletประจำอำเภอบางปลาม้า
bulletประจำอำเภอสองพี่น้อง
bulletประจำอำเภอศรีประจันต์
bulletประจำอำเภอสามชุก
bulletประจำอำเภอดอนเจดีย์
bulletประจำอำเภออู่ทอง
bulletประจำอำเภอหนองหญ้าไซ
bulletประจำอำเภอด่านช้าง
bulletประจำอำเภอเดิมบางนางบาช
dot
ศูนย์ฝึกกีฬาประจำอำเภอ
dot
bulletเมืองสุพรรณบุรี
bulletบางปลาม้า
bulletสองพี่น้อง
bulletศรีประจันต์
bulletสามชุก
bulletดอนเจดีย์
bulletอู่ทอง
bulletหนองหญ้าไซ
bulletด่านช้าง
bulletเดิมบางนางบวช
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletSiamsport
bulletThairath News
bulletDailynews
bulletMatichon News
bulletKhaosod News
bulletBangkokpost
bulletGFMIS
bulletTourismthailand
bulletwww.daravadi.go.th
bulletกบข.
bulletGISTDA 3
bulletศูนย์รวมข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล
bulletศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
bulletคลังปัญญาไทย
dot
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
dot
bulletจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletจังหวัดราชบุรี
bulletจังหวัดนครปฐม
bulletจังหวัดกาญจนบุรี
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletอาหารเพื่อสุขภาพ
bulletรูปแบบมาตรฐานสนามกีฬาอำเภอและตำบล
bulletเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
bulletปัญหากวนใจแก้ได้ใกล้ครัว
bulletตัวอย่างเกีรยติบัตร
bulletคู่มือมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด


ประเพณีทำบุญตักบาตรกลางน้ำ article

 

 

 

  งานประเพณี ชักพระ เล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ วันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า


เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา ร่วมกับวัดป่าพฤกษ์ กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นงานประเพณีที่งดงามแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ต่ำกว่า 80 –90 ปี ผ่านมาแล้ว เมื่อถึงช่วงหลังวันออกพรรษาของทุกปีชาวบ้านจะอันเชิญพระพุทธรูปออกจากสถานที่ตั้งสักการะนำมาประดิษฐานในมณฑลพิธีแล้วนำพระปฏิมากรรมที่ศักดิ์สิทธิ์(เรือพระ)ล่องไปตามลำน้ำท่าจีนเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้กราบนมัสการและร่วมอนุโมทนาส่วนบุญ ในขณะเดียวกันก็จะมีบรรดาพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้าน ศิลปินแห่งชาติ “แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์”ร่วมขับขานตำนานเพลงโบราณ เช่น เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย นำหน้าขบวนพิธีชักพระ ในวันรุ่งขึ้นก็จะนิมนต์พระมารับบิณฑบาตพร้อมกัน ณ บริเวณแม่น้ำท่าจีนน้ำวัดป่าพฤกษ์ แห่งนี้

กำหนดการจัดงาน ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 มีกิจกรรมประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า การละเล่นเพลงเรือ แห่ล่องตามแม่น้ำท่าจีน จากบริเวณหน้าวัดป่าพฤกษ์ ผ่านบ้านสวนแผ่นดินแม่ ล่องไปถึงวัดบางแม่หม้าย โดยมีขบวนแห่เรือโบราณร่วมแห่มากกว่า 40 – 50 ลำ และในเช้าวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ชาวบ้านประชาชนชาวตำบลบ้านแหลม ตำบลตะค่า และตำบลใกล้เคียง จะมารวมกันนำเรือมาจอดลอยลำต่อกันสองฝากฝั่งแม่น้ำท่าจีน โดยประชาชนและเด็กผู้ชายร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตโดยการพายเรือและรับสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาถวายใส่บาตร อันเป็นภาพที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โทร. 035 –400446-7

เจ้าอาวาสวัดป่าพฤกษ์ โทร. 081 –6954450

 

ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 -525867,035-525880

 
เทศกาลงานประเพณีและวัฒนธรรม

วิถีคนเมืองเหน่อ article
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 article
ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 article
เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว
งานมหัศจรรย์ทิวลิปบานสุพรรณบุรี
ทุ่งทานตะวันสุพรรณบุรี article
งานดอกเบญจมาศบาน
ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2558 article
งาน “ประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558” article
การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2558 article
ตามรอยเสด็จด่านช้าง 40 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล
งานตรุษจีน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558 article
งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณฯ article
กุมภา สัญญารัก article
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ article
อร่อยดีที่สามชุก กินฟรีทั้งตลาด ปราศจากแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 14
เชิญเที่ยวงานฉลองครบรอบ 1 ปี หมู่บ้านมังกรสวรรค์
งานประจำปีศาลตา-ยาย
ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
ประเพณีลอยกระทง วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม article
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย –ญวน “แห่แม่พระทางสายน้ำ”
ประเพณีตักบาตรเทโวขนมครก 8 สี
ทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ article
งานมหัศจรรย์สีสันสุพรรณบุรี article
มหัศจรรย์ประเพณีท่องเที่ยวไทย 2557
หมู่บ้านมังกรสวรรค์ อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาทำเทียม
ประเพณีตักบาตรเทโววัดเขานางบวช (วัดเขาขึ้น)
ประเพณีตักบาตรเทโว วัดหัวเขา
Suphanburi Festival 2013 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ (ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี)
สุพรรณหรรษา
“SuphanBuri International Music festival”
เทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู ครั้งที่ 3 article
งานนมัสการหลวงพ่อโต articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร 035-555498, 035-545603
E-mail : suphanburi@mots.go.th