ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletของดีประจำจังหวัด (OTOP)
bulletเทศกาลงานประเพณีและวัฒนธรรม
bulletเส้นทางท่องเที่ยว
bulletโปรแกรมท่องเที่ยว
bulletปฏิทินกีฬา
bulletเครือข่ายนันทนาการของจังหวัดสุพรรณบุรี
dot
สถานที่ท่องเที่ยว 10 อำเภอ
dot
bulletอำเภอเมือง
bulletอำเภอบางปลาม้า
bulletอำเภอสองพี่น้อง
bulletอำเภอศรีประจันต์
bulletอำเภอสามชุก
bulletอำเภอเดิมบางนางบวช
bulletอำเภอดอนเจดีย์
bulletอำเภออู่ทอง
bulletอำเภอหนองหญ้าไซ
bulletอำเภอด่านช้าง
dot
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
dot
bulletคณะรัฐมนตรี
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletเป้าหมายการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletยุทธศาสตร์ 8 แผนสู้น้ำท่วม (กยน.)
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557
bulletงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
dot
ระเบียบ/กฏหมาย/แนวทางปฏิบัติ/ข้อบังคับ
dot
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสำนักนายกรัฐมนตรี
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมพลศึกษา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletกระทรวงการคลัง
bulletสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bulletสำนักบริหารกลาง
bulletสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
bulletสำนักงาน ก.พ.ร.
bulletสำนักงบประมาณ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletสำนักพระราชวัง
dot
วงการการท่องเที่ยวและกีฬา
dot
bulletฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
dot
ข่าวสารการท่องเที่ยว
dot
bullet ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว
bulletประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม
bulletประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม (เพิ่มเติม)
dot
ข่าวสารการกีฬา
dot
bulletการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2559 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
dot
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
bulletข่าวประชาสัมพันธ์การสอบราคา ประกวดราคา
dot
ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
dot
bulletประจำสำนักงาน
bulletประจำอำเภอเมือง
bulletประจำอำเภอบางปลาม้า
bulletประจำอำเภอสองพี่น้อง
bulletประจำอำเภอศรีประจันต์
bulletประจำอำเภอสามชุก
bulletประจำอำเภอดอนเจดีย์
bulletประจำอำเภออู่ทอง
bulletประจำอำเภอหนองหญ้าไซ
bulletประจำอำเภอด่านช้าง
bulletประจำอำเภอเดิมบางนางบาช
dot
ศูนย์ฝึกกีฬาประจำอำเภอ
dot
bulletเมืองสุพรรณบุรี
bulletบางปลาม้า
bulletสองพี่น้อง
bulletศรีประจันต์
bulletสามชุก
bulletดอนเจดีย์
bulletอู่ทอง
bulletหนองหญ้าไซ
bulletด่านช้าง
bulletเดิมบางนางบวช
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletSiamsport
bulletThairath News
bulletDailynews
bulletMatichon News
bulletKhaosod News
bulletBangkokpost
bulletGFMIS
bulletTourismthailand
bulletwww.daravadi.go.th
bulletกบข.
bulletGISTDA 3
bulletศูนย์รวมข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล
bulletศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
bulletคลังปัญญาไทย
dot
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
dot
bulletจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletจังหวัดราชบุรี
bulletจังหวัดนครปฐม
bulletจังหวัดกาญจนบุรี
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletอาหารเพื่อสุขภาพ
bulletรูปแบบมาตรฐานสนามกีฬาอำเภอและตำบล
bulletเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
bulletปัญหากวนใจแก้ได้ใกล้ครัว
bulletตัวอย่างเกีรยติบัตร
bulletคู่มือมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด


รูปแบบมาตรฐานสนามกีฬาอำเภอและตำบล

 

รูปแบบมาตรฐานสนามกีฬาอำเภอและตำบล
สนามกีฬา มีรูปแบบมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
         ๑. สนามกีฬาระดับอำเภอ หมายถึง สนามกีฬาที่ใช้แข่งกีฬาระดับอำเภอ (พื้นที่สนามกีฬาประมาณ ๒๕ ไร่) ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
 

ลำดับ
รายการ
ราคา
สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน ๘ ลู่วิ่ง (ลู่ดิน) ๑ สนาม
๒,๐๐๐,๐๐๐
อัฒจันทร์ความจุ ๒,๐๐๐ ที่นั่ง ๑ หลัง
๗,๐๐๐,๐๐๐
โรงยิมเอนกประสงค์ ขนาด ๓๐ × ๕๐ เมตร (สำหรับกีฬาในร่ม)   ความจุ ๑,๐๐๐ ที่นั่ง ๑ หลัง
๑๒,๐๐๐,๐๐๐
ลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาด ๓๐ × ๕๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง   ๔ ต้น ๑ สนาม (กีฬาฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ       แอโรบิค และกิจกรรมนันทนาการ ลานกีฬาขนาดเล็ก ๒๐ × ๕๐ เมตร ๑ สนาม)
๓,๐๐๐,๐๐๐
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๒๔,๐๐๐,๐๐๐
             

                      ๒. สนามกีฬาระดับตำบล หมายถึง สนามกีฬาที่ใช้แข่งขันกีฬาระดับตำบล (พื้นที่สนามกีฬาประมาณ ๑๖ ไร่) ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

ลำดับ
รายการ
ราคา
สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน ๘ ลู่วิ่ง (ลู่ดิน) ๑ สนาม พร้อมงานพิธีการ ๒๐๐ ที่นั่ง
๒,๐๐๐,๐๐๐
โรงยิมเอนกประสงค์ ขนาด ๒๕ × ๔๐ เมตร (สำหรับกีฬาในร่ม)   ความจุ ๕๐๐ ที่นั่ง ๑ หลัง
๗,๐๐๐,๐๐๐
ลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาด ๓๐ × ๕๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง   ๔ ต้น ๑ สนาม (กีฬาฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ       แอโรบิค และกิจกรรมนันทนาการ) ลานกีฬาขนาดเล็ก ๒๐ × ๔๐ เมตร ๑ สนาม)
๓,๐๐๐,๐๐๐
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๒,๐๐๐,๐๐๐

 
หมายเหตุ
          - ลักษณะของรูปแบบที่ดินควรคำนึงถึงความกว้างยาวที่สอดคล้องกับลักษณะกว้างยาว   ของสนามกีฬาและคำนึงถึงทิศทางเหนือใต้ของสนาม ในกรณีเป็นสนามกีฬากลางแจ้ง
          - การก่อสร้างสนามกีฬาและอาคารกีฬาปกติจะใช้พื้นที่รวมทั้งหมดเป็นผืนเดียวกัน        ตามขนาดที่กำหนดเบื้องต้น ในกรณีที่ก่อสร้างแยกพื้นที่สามารถกระทำได้ตามรายละเอียดข้างต้น   แต่จะต้องสามารถจัดกิจกรรมที่เชื่อมต่อกันได้เป็นระบบ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร 035-555498, 035-545603
E-mail : suphanburi@mots.go.th