ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletของดีประจำจังหวัด (OTOP)
bulletเทศกาลงานประเพณีและวัฒนธรรม
bulletเส้นทางท่องเที่ยว
bulletโปรแกรมท่องเที่ยว
bulletปฏิทินกีฬา
bulletเครือข่ายนันทนาการของจังหวัดสุพรรณบุรี
dot
สถานที่ท่องเที่ยว 10 อำเภอ
dot
bulletอำเภอเมือง
bulletอำเภอบางปลาม้า
bulletอำเภอสองพี่น้อง
bulletอำเภอศรีประจันต์
bulletอำเภอสามชุก
bulletอำเภอเดิมบางนางบวช
bulletอำเภอดอนเจดีย์
bulletอำเภออู่ทอง
bulletอำเภอหนองหญ้าไซ
bulletอำเภอด่านช้าง
dot
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
dot
bulletคณะรัฐมนตรี
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletเป้าหมายการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletยุทธศาสตร์ 8 แผนสู้น้ำท่วม (กยน.)
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557
bulletงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
dot
ระเบียบ/กฏหมาย/แนวทางปฏิบัติ/ข้อบังคับ
dot
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสำนักนายกรัฐมนตรี
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมพลศึกษา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletกระทรวงการคลัง
bulletสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bulletสำนักบริหารกลาง
bulletสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
bulletสำนักงาน ก.พ.ร.
bulletสำนักงบประมาณ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletสำนักพระราชวัง
dot
วงการการท่องเที่ยวและกีฬา
dot
bulletฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
dot
ข่าวสารการท่องเที่ยว
dot
bullet ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว
bulletประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม
bulletประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม (เพิ่มเติม)
dot
ข่าวสารการกีฬา
dot
bulletปฏิทินการปฏิบัติงาน
dot
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
bulletข่าวประชาสัมพันธ์การสอบราคา ประกวดราคา
dot
ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
dot
bulletประจำสำนักงาน
bulletประจำอำเภอเมือง
bulletประจำอำเภอบางปลาม้า
bulletประจำอำเภอสองพี่น้อง
bulletประจำอำเภอศรีประจันต์
bulletประจำอำเภอสามชุก
bulletประจำอำเภอดอนเจดีย์
bulletประจำอำเภออู่ทอง
bulletประจำอำเภอหนองหญ้าไซ
bulletประจำอำเภอด่านช้าง
bulletประจำอำเภอเดิมบางนางบาช
dot
ศูนย์ฝึกกีฬาประจำอำเภอ
dot
bulletเมืองสุพรรณบุรี
bulletบางปลาม้า
bulletสองพี่น้อง
bulletศรีประจันต์
bulletสามชุก
bulletดอนเจดีย์
bulletอู่ทอง
bulletหนองหญ้าไซ
bulletด่านช้าง
bulletเดิมบางนางบวช
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletSiamsport
bulletThairath News
bulletDailynews
bulletMatichon News
bulletKhaosod News
bulletBangkokpost
bulletGFMIS
bulletTourismthailand
bulletwww.daravadi.go.th
bulletกบข.
bulletGISTDA 3
bulletศูนย์รวมข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล
bulletศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
bulletคลังปัญญาไทย
dot
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
dot
bulletจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletจังหวัดราชบุรี
bulletจังหวัดนครปฐม
bulletจังหวัดกาญจนบุรี
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletอาหารเพื่อสุขภาพ
bulletรูปแบบมาตรฐานสนามกีฬาอำเภอและตำบล
bulletเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
bulletปัญหากวนใจแก้ได้ใกล้ครัว
bulletตัวอย่างเกีรยติบัตร
bulletคู่มือมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด


เทศกาลงานประเพณีและวัฒนธรรม


แห่เทียนพรรษา ปี 57article

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 255

ทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่article

ขอเชิญเที่ยวงาน ทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2557 ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

งานมหัศจรรย์สีสันสุพรรณบุรีarticle

เชิญเที่ยวงานมหัศจรรย์สีสันสุพรรณบุรี  25 – 26 เมษายน 2557 เวลา 16.00 น. – 22.30 น.ณ อุทยานมังกรสวรรค์ (ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี)

ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557article

 

     ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี สงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2556 ณ เวทีกลางน้ำหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

มหัศจรรย์ประเพณีท่องเที่ยวไทย 2557

  ขอเชิญเที่ยวงานมหัศจรรย์ประเพณีท่องเที่ยวไทย 2557 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 21.00 น.ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณฯarticle

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กำหนดจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ระหว่างวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณเณรแก้ว เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมที่หลากหลาย


   

งานตรุษจีน จังหวัดสุพรรณบุรีarticle

จังหวัดสุพรรณบุรี จัด งานตรุษจีน จังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม —  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์article

 จังหวัดสุพรรณบุรี  จัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี  ประจำปี  ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่  ๑๘  มกราคม – ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ  พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

งานมหัศจรรย์ทิวลิปบานสุพรรณบุรี


งานมหัศจรรย์ทิวลิปบานสุพรรณบุรี 1 มกราคม 2557 ถึง 12 มกราคม 2557

เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว

 เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว 16 ธันวาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556

หน้า 2/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร 035-555498, 035-545603
E-mail : suphan@mots.go.th