ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletของดีประจำจังหวัด (OTOP)
bulletเทศกาลงานประเพณีและวัฒนธรรม
bulletเส้นทางท่องเที่ยว
bulletโปรแกรมท่องเที่ยว
bulletปฏิทินกีฬา
bulletเครือข่ายนันทนาการของจังหวัดสุพรรณบุรี
dot
สถานที่ท่องเที่ยว 10 อำเภอ
dot
bulletอำเภอเมือง
bulletอำเภอบางปลาม้า
bulletอำเภอสองพี่น้อง
bulletอำเภอศรีประจันต์
bulletอำเภอสามชุก
bulletอำเภอเดิมบางนางบวช
bulletอำเภอดอนเจดีย์
bulletอำเภออู่ทอง
bulletอำเภอหนองหญ้าไซ
bulletอำเภอด่านช้าง
dot
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
dot
bulletคณะรัฐมนตรี
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletเป้าหมายการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletยุทธศาสตร์ 8 แผนสู้น้ำท่วม (กยน.)
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557
bulletงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
dot
ระเบียบ/กฏหมาย/แนวทางปฏิบัติ/ข้อบังคับ
dot
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสำนักนายกรัฐมนตรี
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมพลศึกษา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletกระทรวงการคลัง
bulletสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bulletสำนักบริหารกลาง
bulletสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
bulletสำนักงาน ก.พ.ร.
bulletสำนักงบประมาณ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletสำนักพระราชวัง
dot
วงการการท่องเที่ยวและกีฬา
dot
bulletฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
dot
ข่าวสารการท่องเที่ยว
dot
bullet ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว
bulletประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม
bulletประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม (เพิ่มเติม)
dot
ข่าวสารการกีฬา
dot
bulletการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2559 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
dot
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
bulletข่าวประชาสัมพันธ์การสอบราคา ประกวดราคา
dot
ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
dot
bulletประจำสำนักงาน
bulletประจำอำเภอเมือง
bulletประจำอำเภอบางปลาม้า
bulletประจำอำเภอสองพี่น้อง
bulletประจำอำเภอศรีประจันต์
bulletประจำอำเภอสามชุก
bulletประจำอำเภอดอนเจดีย์
bulletประจำอำเภออู่ทอง
bulletประจำอำเภอหนองหญ้าไซ
bulletประจำอำเภอด่านช้าง
bulletประจำอำเภอเดิมบางนางบาช
dot
ศูนย์ฝึกกีฬาประจำอำเภอ
dot
bulletเมืองสุพรรณบุรี
bulletบางปลาม้า
bulletสองพี่น้อง
bulletศรีประจันต์
bulletสามชุก
bulletดอนเจดีย์
bulletอู่ทอง
bulletหนองหญ้าไซ
bulletด่านช้าง
bulletเดิมบางนางบวช
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletSiamsport
bulletThairath News
bulletDailynews
bulletMatichon News
bulletKhaosod News
bulletBangkokpost
bulletGFMIS
bulletTourismthailand
bulletwww.daravadi.go.th
bulletกบข.
bulletGISTDA 3
bulletศูนย์รวมข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล
bulletศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
bulletคลังปัญญาไทย
dot
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
dot
bulletจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletจังหวัดราชบุรี
bulletจังหวัดนครปฐม
bulletจังหวัดกาญจนบุรี
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletอาหารเพื่อสุขภาพ
bulletรูปแบบมาตรฐานสนามกีฬาอำเภอและตำบล
bulletเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
bulletปัญหากวนใจแก้ได้ใกล้ครัว
bulletตัวอย่างเกีรยติบัตร
bulletคู่มือมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด


อำเภอเมืองสุพรรณบุรี


วัดป่าเลไลยก์article

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร   ตั้งอยู่ที่ริมถนนมาลัยแมน  ตำบลรั้วใหญ่  ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดวรวิหาร  เป็นวัดเก่าแก่  หน้าบันของวิหารวัดป่าเลไลยก์มีเครื่องหมายพระมหามงกุฎอยู่ระหว่างฉัตรคู่ 

สวนเฉลิมภัทรราชินีและหอคอยบรรหาร-แจ่มใสarticle

สวนเฉลิมภัทรราชินี  และ  หอคอยบรรหาร-แจ่มใส  ตั้งอยู่ถนนนางพิม  เป็นสวนสาธารณะมีเนื้อที่  ๑๗  ไร่

วัดพระรูปarticle

วัดพระรูป  ตั้งอยู่ที่ถนนขุนช้าง ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน  ตรงข้ามตลาดสุพรรณบุรี  วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มีอายุอยู่ในสมัยอู่ทองตอนปลาย  ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ 

บ้านยะมะรัชโชarticle

   บ้านยะมะรัชโช  ตั้งอยู่ที่ถนนหมื่นหาญ  ตำบลท่าพี่เลี้ยง  ใกล้สะพานอาชาสีหมอก  ไม่ไกลจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  บ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของเจ้าพระยายมราช  (ปั้น  สุขุม) 

วัดสุวรรณภูมิarticle

วัดสุวรรณภูมิ  (วัดกลางหรือวัดใหม่)  เป็นวัดสมัยอยุธยาตอนต้น  ถนนพระพันวษา  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยarticle

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย  ตั้งอยู่ที่ถนนพระพันวษา  ตำบลท่าพี่เลี้ยง  ในบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  เป็นอาคารคอนกรีต  ออกแบบผสมผสานระหว่างเรือนไทยและยุ้งฉางของชาวนา

วัดประตูสารarticle

วัดประตูสาร  อยู่ที่ถนนขุนช้าง  ตำบลรั้วใหญ่ ภายในเขตเทศบาลเมือง  เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง

วัดสนามชัยarticle

วัดสนามชัย  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  ตำบลสนามชัย  ริมทางหลวงหมายเลข  ๓๔๐  ห่างจากจังหวัดประมาณ  ๒  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  ๕๗  ไร่ 

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณarticle

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งอยู่ริมถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท  (ทางหลวงหมายเลข  ๓๔๐)  ตำบลสนามชัย  ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุarticle

 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ   อยู่ถนนสมภารคง  แยกจากถนนมาลัยแมนไปประมาณ  ๓๐๐  เมตร  เขตตำบลรั้วใหญ่  ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร 035-555498, 035-545603
E-mail : suphanburi@mots.go.th