แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ   28 เม.ย. 2564 17 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 22 รายการ   28 เม.ย. 2564 13 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท.....   5 มี.ค 2564 44 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒ.....   8 ก.พ. 2564 71 ครั้ง
ร่าง ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แ.....   2 ก.พ. 2564 59 ครั้ง
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการพ.....   2 ก.พ. 2564 61 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563   24 พ.ย. 2563 109 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2563   5 ต.ค. 2563 96 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท.....   18 ก.ย. 2563 100 ครั้ง