แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดแ.....   29 ก.ค. 2564 70 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564   14 ก.ค. 2564 46 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ท่องเที่ย.....   13 ก.ค. 2564 41 ครั้ง
ร่าง ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ท.....   7 ก.ค. 2564 41 ครั้ง
ร่างประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ท่.....   28 มิ.ย. 2564 48 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ   28 เม.ย. 2564 109 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 22 รายการ   28 เม.ย. 2564 71 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท.....   5 มี.ค 2564 100 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒ.....   8 ก.พ. 2564 136 ครั้ง