ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 18 ก.ค. 2562 2 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 17 มิ.ย. 2562 13 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 10 พ.ค. 2562 35 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ย..... 10 เม.ย. 2562 51 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 1 เม.ย. 2562 55 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 1 เม.ย. 2562 39 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่..... 20 มี.ค 2562 36 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภ..... 15 มี.ค 2562 52 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่่ยวจัง..... 1 มี.ค 2562 47 ครั้ง