ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 10 พ.ค. 2562 5 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ย..... 10 เม.ย. 2562 20 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 1 เม.ย. 2562 28 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 1 เม.ย. 2562 18 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่..... 20 มี.ค 2562 17 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภ..... 15 มี.ค 2562 31 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่่ยวจัง..... 1 มี.ค 2562 36 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1..... 1 มี.ค 2562 49 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การขายพัสดุ กรณีพัสดุเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ จำนวน 50 ร..... 14 ก.พ. 2562 68 ครั้ง