ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่..... 20 มี.ค 2562 1 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภ..... 15 มี.ค 2562 6 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่่ยวจัง..... 1 มี.ค 2562 17 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1..... 1 มี.ค 2562 22 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การขายพัสดุ กรณีพัสดุเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ จำนวน 50 ร..... 14 ก.พ. 2562 47 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 14 ก.พ. 2562 20 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 14 ก.พ. 2562 15 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 14 ก.พ. 2562 9 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 14 ก.พ. 2562 12 ครั้ง