ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561 17 ก.ค. 2561 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดและการประชาสัมพัน..... 13 ก.ค. 2561 2 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 11 ก.ค. 2561 5 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 44 ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อ..... 9 ก.ค. 2561 6 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขั..... 29 มิ.ย. 2561 7 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดทำเอกสารประกอบการอบรม เพื่อใช..... 28 มิ.ย. 2561 10 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิ..... 27 มิ.ย. 2561 6 ครั้ง
ตารางแสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้า..... 26 มิ.ย. 2561 7 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ..... 25 มิ.ย. 2561 9 ครั้ง