ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 17 มิ.ย. 2562 4 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 10 พ.ค. 2562 24 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ย..... 10 เม.ย. 2562 41 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 1 เม.ย. 2562 44 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 1 เม.ย. 2562 30 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่..... 20 มี.ค 2562 26 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภ..... 15 มี.ค 2562 44 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่่ยวจัง..... 1 มี.ค 2562 41 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1..... 1 มี.ค 2562 56 ครั้ง