ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริม กิจกร..... 11 เม.ย. 2561 57 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 10 เม.ย. 2561 43 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างหมาเอกชนปฏิบัติงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร..... 9 เม.ย. 2561 38 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเ..... 4 เม.ย. 2561 68 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเ..... 4 เม.ย. 2561 59 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง จ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศ..... 3 เม.ย. 2561 64 ครั้ง
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ว..... 30 มี.ค 2561 55 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการเชื่อมโย..... 29 มี.ค 2561 55 ครั้ง
จ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสันท..... 29 มี.ค 2561 75 ครั้ง