ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชี..... 20 มี.ค 2561 40 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการเชื่อมโย..... 20 มี.ค 2561 76 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด VIP 2 ชั้น ขนาด 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง..... 13 มี.ค 2561 36 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการและบุคลากร..... 13 มี.ค 2561 16 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ปร..... 8 มี.ค 2561 21 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มทวา..... 8 มี.ค 2561 15 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด vIP ๒ ชั้น ขนา..... 28 ก.พ. 2561 30 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ัอวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการพ..... 28 ก.พ. 2561 23 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้ัอวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ..... 28 ก.พ. 2561 27 ครั้ง