ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาและปรับปรุง..... 27 มี.ค 2561 25 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 27 มี.ค 2561 30 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระการเชื่อมโยงแห..... 26 มี.ค 2561 54 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชี..... 26 มี.ค 2561 51 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบทำความเย็นรถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน นก 5..... 22 มี.ค 2561 27 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชี..... 20 มี.ค 2561 54 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการเชื่อมโย..... 20 มี.ค 2561 84 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด VIP 2 ชั้น ขนาด 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง..... 13 มี.ค 2561 41 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการและบุคลากร..... 13 มี.ค 2561 20 ครั้ง