ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเ..... 4 เม.ย. 2561 86 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง จ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศ..... 3 เม.ย. 2561 78 ครั้ง
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ว..... 30 มี.ค 2561 69 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการเชื่อมโย..... 29 มี.ค 2561 74 ครั้ง
จ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสันท..... 29 มี.ค 2561 93 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาและปรับปรุง..... 27 มี.ค 2561 39 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 27 มี.ค 2561 44 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระการเชื่อมโยงแห..... 26 มี.ค 2561 71 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชี..... 26 มี.ค 2561 69 ครั้ง