ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ปร..... 8 มี.ค 2561 29 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มทวา..... 8 มี.ค 2561 18 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด vIP ๒ ชั้น ขนา..... 28 ก.พ. 2561 37 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ัอวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการพ..... 28 ก.พ. 2561 30 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้ัอวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ..... 28 ก.พ. 2561 32 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวกล..... 22 ก.พ. 2561 47 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี กิจกรรมหลักที่ ๒ การจัดงาน มห..... 16 ก.พ. 2561 51 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการฯ 5 ก.พ. 2561 20 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดทำเอกสาประกอบการอบรมฯ 30 ม.ค. 2561 25 ครั้ง