ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 12 ม.ค. 2561 24 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เลเซอร์ /ช..... 10 ม.ค. 2561 22 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธร..... 9 ม.ค. 2561 21 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน นก 55 สุพรรณบุรี ข..... 5 ม.ค. 2561 25 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด VIP 2 ชั้น จำนวน 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง..... 22 ธ.ค. 2560 25 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภ..... 22 ธ.ค. 2560 21 ครั้ง
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้า..... 21 ธ.ค. 2560 21 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 20 ธ.ค. 2560 25 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมหลักที..... 15 ธ.ค. 2560 24 ครั้ง