ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาการจ้างเหมาจัดงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) กิจกรรมที่ 4 ชุมชนเชิงสร้..... 30 พ.ค. 2560 18 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) ภายใต้โครงการนวัตกรรมการ..... 17 พ.ค. 2560 17 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) กิจกรรมที่ ..... 20 เม.ย. 2560 17 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) ภายใต้โครงการนวัตกรรมการ..... 19 เม.ย. 2560 14 ครั้ง
สอบราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) กิจกรรมที่ 4 ชุมชนเชิงสร้างสรรค์..... 19 เม.ย. 2560 16 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสร้างและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย กิจกรรมที่ 1 3 เม.ย. 2560 14 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับโครงการสร้างและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย กิจก..... 28 มี.ค 2560 28 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับ 21 มี.ค 2560 10 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างชนิด..... 21 มี.ค 2560 11 ครั้ง