ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนารและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ว..... 4 ธ.ค. 2560 27 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร..... 1 ธ.ค. 2560 26 ครั้ง
ร่าง ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาส..... 29 พ.ย. 2560 48 ครั้ง
ประมาณราคาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสันทนาการ กิจก..... 29 พ.ย. 2560 25 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อ..... 29 พ.ย. 2560 27 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อ..... 27 พ.ย. 2560 28 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อ..... 27 พ.ย. 2560 30 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อ..... 27 พ.ย. 2560 25 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเช..... 21 พ.ย. 2560 26 ครั้ง