ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ..... 18 ก.ค. 2560 40 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนราคาจ้างเหมาจัดงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) กิจกรร..... 16 มิ.ย. 2560 51 ครั้ง
สอบราคาการจ้างเหมาจัดงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) กิจกรรมที่ 4 ชุมชนเชิงสร้..... 30 พ.ค. 2560 31 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) ภายใต้โครงการนวัตกรรมการ..... 17 พ.ค. 2560 31 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) กิจกรรมที่ ..... 20 เม.ย. 2560 31 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) ภายใต้โครงการนวัตกรรมการ..... 19 เม.ย. 2560 28 ครั้ง
สอบราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) กิจกรรมที่ 4 ชุมชนเชิงสร้างสรรค์..... 19 เม.ย. 2560 28 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสร้างและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย กิจกรรมที่ 1 3 เม.ย. 2560 27 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับโครงการสร้างและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย กิจก..... 28 มี.ค 2560 46 ครั้ง