แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563   7 เม.ย. 2563 185 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 เดือนมกราคม 2563 และเดือนกุมภาพันธ์ 2563   2 มี.ค 2563 142 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กิจกรรมการจัดกา.....   3 ก.พ. 2563 151 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กิจกรรมก.....   17 ม.ค. 2563 167 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งท.....   16 ม.ค. 2563 147 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี .....   18 ธ.ค. 2562 129 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   18 พ.ย. 2562 125 ครั้ง