ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมหลั..... 12 ก.พ. 2562 21 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาร..... 12 ก.พ. 2562 11 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่..... 6 ก.พ. 2562 17 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ครั้ง..... 6 ก.พ. 2562 16 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาค..... 5 ก.พ. 2562 15 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1..... 11 ม.ค. 2562 39 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1..... 8 ม.ค. 2562 39 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่..... 4 ม.ค. 2562 31 ครั้ง
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ รายการ พั..... 4 ม.ค. 2562 35 ครั้ง