ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การขายพัสดุ กรณีพัสดุเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ จำนวน 50 ร..... 14 ก.พ. 2562 74 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 14 ก.พ. 2562 45 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 14 ก.พ. 2562 38 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 14 ก.พ. 2562 27 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 14 ก.พ. 2562 32 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมหลั..... 12 ก.พ. 2562 39 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาร..... 12 ก.พ. 2562 33 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่..... 6 ก.พ. 2562 38 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ครั้ง..... 6 ก.พ. 2562 37 ครั้ง