ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาค..... 5 ก.พ. 2562 37 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1..... 11 ม.ค. 2562 57 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1..... 8 ม.ค. 2562 67 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่..... 4 ม.ค. 2562 52 ครั้ง
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ รายการ พั..... 4 ม.ค. 2562 55 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมจัดงานเทศกาลปี..... 19 ธ.ค. 2561 51 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1..... 11 ธ.ค. 2561 65 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โ..... 14 ก.ย. 2561 80 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดกจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์มิตซูบิชิด..... 10 ก.ย. 2561 96 ครั้ง