ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวก..... 10 ส.ค. 2561 32 ครั้ง
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ส.ค. 2561 23 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา..... 7 ส.ค. 2561 23 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่อ..... 7 ส.ค. 2561 23 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อ..... 7 ส.ค. 2561 11 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมกิจกรรม ปร..... 31 ก.ค. 2561 15 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 31 ก.ค. 2561 22 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี (กิจกรรมก..... 31 ก.ค. 2561 13 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 31 ก.ค. 2561 18 ครั้ง