ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมจัดงานเทศกาลปี..... 19 ธ.ค. 2561 32 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1..... 11 ธ.ค. 2561 45 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โ..... 14 ก.ย. 2561 60 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดกจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์มิตซูบิชิด..... 10 ก.ย. 2561 70 ครั้ง
ประกาศ จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิ..... 3 ก.ย. 2561 93 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 27 ส.ค. 2561 74 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ชนิด VIP 2 ..... 24 ส.ค. 2561 72 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงกุญแจอลูมิเนียม..... 24 ส.ค. 2561 64 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินง..... 23 ส.ค. 2561 49 ครั้ง