ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561 17 ก.ค. 2561 41 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดและการประชาสัมพัน..... 13 ก.ค. 2561 66 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 11 ก.ค. 2561 45 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 44 ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อ..... 9 ก.ค. 2561 44 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขั..... 29 มิ.ย. 2561 57 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดทำเอกสารประกอบการอบรม เพื่อใช..... 28 มิ.ย. 2561 62 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิ..... 27 มิ.ย. 2561 31 ครั้ง
ตารางแสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้า..... 26 มิ.ย. 2561 49 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ..... 25 มิ.ย. 2561 46 ครั้ง