ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิ..... 30 พ.ค. 2561 50 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดและการประชาสัมพันธ์เ..... 30 พ.ค. 2561 58 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 28 พ.ค. 2561 56 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 23 พ.ค. 2561 28 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด VIP 2 ชั้น ขนาด 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพล..... 21 พ.ค. 2561 27 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่ใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท..... 18 พ.ค. 2561 48 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม - เมษายน 2561 15 พ.ค. 2561 31 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด VIP 2 ชั้น ขนาด 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพล..... 9 พ.ค. 2561 37 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วั..... 8 พ.ค. 2561 65 ครั้ง