ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 31 ก.ค. 2561 30 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 9) 31 ก.ค. 2561 31 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงานการท่องเที่..... 24 ก.ค. 2561 55 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของสำนักงานการท่องเที่ยวและกี..... 24 ก.ค. 2561 52 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริหารซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สทกจ.สพ 744..... 24 ก.ค. 2561 49 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561 17 ก.ค. 2561 56 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดและการประชาสัมพัน..... 13 ก.ค. 2561 79 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 11 ก.ค. 2561 57 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 44 ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อ..... 9 ก.ค. 2561 58 ครั้ง