ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสนามและการฝึก เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของจังหว..... 6 มิ.ย. 2561 55 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒน..... 6 มิ.ย. 2561 54 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี..... 6 มิ.ย. 2561 61 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตตอล ความเร็ว 31 หน้า/นาที หม..... 5 มิ.ย. 2561 73 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 5 มิ.ย. 2561 72 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิ..... 30 พ.ค. 2561 58 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดและการประชาสัมพันธ์เ..... 30 พ.ค. 2561 71 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 28 พ.ค. 2561 63 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 23 พ.ค. 2561 35 ครั้ง