ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด VIP 2 ชั้น ขนาด 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพล..... 21 พ.ค. 2561 37 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่ใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท..... 18 พ.ค. 2561 67 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม - เมษายน 2561 15 พ.ค. 2561 38 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด VIP 2 ชั้น ขนาด 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพล..... 9 พ.ค. 2561 51 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วั..... 8 พ.ค. 2561 74 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด VIP 2 ชั้น ขนาด 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง..... 7 พ.ค. 2561 45 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการ..... 7 พ.ค. 2561 44 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ตามรอยเสด็จเมืองสุพรรณ เพื่อใช้ในโครงก..... 4 พ.ค. 2561 38 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวั..... 3 พ.ค. 2561 59 ครั้ง